‘React/RCTBridgeModule.h’ file not found

React Native ile uygulama geliştirirke bazen Podfile dosyasına kütüphaneler ekleyebiliriz. Eklediğimiz kütüphanelerden kaynaklı ios uygulama için .xcworkspace dosyası üzerinden devam edebiliriz. Böyle durumlarda alınabilecek hatalardan bir tanesi de şu dosya bulunamadı hatası olabilmektedir. Örneğimizde ‘React/RCTBridgeModule.h’ file not found (error) hatası üzerinden anlatılmıştır fakat hepsi için durum aynıdır. Bu gibi durumlarda Podfile dosyasını açıp alttaki satırları ekledikten sonra pod install diyoruz.


pod 'React', :path => '../node_modules/react-native', :subspecs => [
'Core',
'CxxBridge', # Include this for RN >= 0.47
'DevSupport', # Include this to enable In-App Devmenu if RN >= 0.43
'RCTText',
'RCTImage',
'RCTNetwork',
'RCTWebSocket', # Needed for debugging
'RCTAnimation', # Needed for FlatList and animations running on native UI t$
# Add any other subspecsyou want to use in your project
]
pod 'yoga', :path => '../node_modules/react-native/ReactCommon/yoga'
pod 'DoubleConversion', :podspec => '../node_modules/react-native/third-party-podspecs/DoubleConversion.podspec'
pod 'glog', :podspec => '../node_modules/react-native/third-party-podspecs/glog.podspec'
pod 'Folly', :podspec => '../node_modules/react-native/third-party-podspecs/Folly.podspec'