Networking

Uygulamaların birçoğu web sunucular ile birlikte iş birliği yaparak çalışırlar. Web sunucuları ile işlem yapmak için sunuculara Get ya da Post isteklerini yapabiliriz.

React Native ile web isteklerini yapmak android ve swift dillerine nazaran birçok hususta olduğu gibi daha kolaydır. Web isteklerinde fetch yapısı ile Get ve Post isteklerini yapabilmekteyiz. Bu iki istek için de örnek yapalım. Örneklerde yorum olarak da bazı açıklamalar yapılmaya çalışılmıştır.

fetch ile Get isteği kodu
fetch ile Post isteği kodu

fetch haricinde başka fonksiyonlar da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de axios. axios ile Get ve Post istekleri yapabiliriz. Yalnız bir hususu burada belirtmek isterim ki çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sunucuya fetch ile Post talebi yapıldığında bazı durumlarda hata ile karşılaşabilirsiniz ve Post talebinini yapamamış olabilirsiniz. Bu durumda axios ile çözüm elde edebilirsiniz. axios kullanabilmek için axios modülünün kurulması gerekmektedir. Bunun için proje dosyasında komut satırı çalıştırarak npm install axios komutunu girerek kurulumu yapabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra axios kullanabilirsiniz. axios ile Get ve Post istekleri için örnekler aşağıdaki gibidir.

axios Get isteği kodu
axios Post isteği kodu

Yapacağımız isteklerin asenkron olması ya da yapılan istekten cevap gelmesini beklemek gerekiyor olabilir. Işlemin asenkron olması için async, istekten cevap gelmesini beklemek için de await kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekte bu durum gösterilmektedir. Burada istek axios ile örneklendirilmiştir. Dilerseniz fetch ile de yapabilirsiniz.

async ve await kullanımı

Teşekkürler.