ListView – SectionList

ListView olarak kullanılan yapılardan bir tanesi de SectionList yapısıdır. Kullanımı FlatList ile benzerdir. Farkı görselliktedir.

Listemizi bölümlere ayırmak istersek SectionList kullanırız. Aksi taktirde FlatList kullanmamız doğru olacaktır.

SectionList parametre ve fonksiyonları FlatList ile benzerlik göstermektedir. Tabi farklılıklar da mevcuttur. Farklı olanlardan en temellerinden ikisini açıklayalım.

renderSectionHeader

Listedeki bölümlerin başlık kısımlarının görselliği belirlenir.

sections

Listenin elemanlarının olduğu array. FlatList yapısındaki data olarak da düşünebiliriz.

SectionList kullanımını göstermek için basit bir örnek yapalım.

SectionList kullanımı kod
SectionList kullanımı sonucunda oluşan ekran